Oferta

Usługi translatorskie - język niderlandzki

Świadczymy usługi z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych. Służymy pomocą zarówno w przypadku tłumaczenia korespondencji rodzinnej, jak specjalistycznych tekstów z dziedzin, takich jak prawo czy medycyna.

Sporządzamy tłumaczenia przysięgłe. Tego typu tłumaczenia oznaczamy naszą pieczęcią, bierzemy również odpowiedzialność za wykonaną pracę. Pomoc tłumacza przysięgłego jest niezbędna w przypadku przekładu ważnych dokumentów, na przykład aktu zgonu czy pism procesowych.

Zajmujemy się również tłumaczeniami zwykłymi. Takie tłumaczenia nie są oznaczane pieczęcią tłumacza. Zazwyczaj ten rodzaj przekładu wykonywany jest w przypadku opisów produktów czy tłumaczeń dzieł literackich.

W zakresie naszych usług mieszczą się:

  • tłumaczenia medyczne
  • tłumaczenia prawne
  • tłumaczenia biznesowe
  • tłumaczenia techniczne
  • tłumaczenia sądowe
  • tłumaczenia naukowe
  • tłumaczenia ekonomiczne
  • tłumaczenia metryk
  • tłumaczenia projektów Unii Europejskiej
  • tłumaczenia dokumentów samochodowych.

Wiemy, że nasi klienci mają różne potrzeby, dlatego na życzenie zajmujemy się również tłumaczeniami innego rodzaju tekstów.
Cena usługi uzależniona jest od specyfiki wykonywanego tłumaczenia, na przykład długości i rodzaju tekstu. Zawsze więc sporządzamy indywidualną wycenę.